Privacybeleid

Inleiding

Massagerijswijk.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op geregistreerde leden van Massagerijswijk.nl als op niet-leden.

Persoonsgegevens

Om een afspraak te kunnen maken dient u een aantal (prive)-gegevens op te geven. Hiervoor dient u uw naam,  uw emailadres en uw telefoonnummer op te geven. Deze gegevens zijn verplicht vanwege de communicatie tussen u en de masseur. Tevens worden o.a. ook uw ip-adres en andere relevante gegevens ten behoeve van het gebruik van de website opgeslagen.

Gegevensbescherming

In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Massagerijswijk.nl, worden er gegevens vastgelegd. Wij gebruiken, indien nodig, uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Indien u uw gegevens wenst te laten corrigeren of verwijderen, kunt u via een bericht uw gegevens laten aanpassen, of, indien u een geregisteeerd gebruiker bent, zelf uw gegevens aanpassen.

Massagerijswijk.nl geeft geen (persoonlijke) gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

Bewaartijd van gegevens

Indien u in een periode van zes maanden na het laatste contact niet meer van deze site gebruikt maakt, zullen uw gegevens na deze periode zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen verwijderd worden.

U kunt echter ook (eerder) aangeven dat u uw gegevens wilt laten verwijderen door een bericht te sturen, waarna uw gegevens zo snel mogelijk, doch binnen 14 werkdagen, verwijderd worden en uw toegangsaccount komt te vervallen.

Cookies

Massagerijswijk.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn nodig voor de werking van de site en hebben geen ander doel dan een goede werking van de site te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u (eventuele) cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 

Links naar derden

Op de website van Massagerijswijk.nl bevinden zich links naar andere websites. Massagerijswijk.nl draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de omgang van uw gegevens door die partijen. U dient, indien aanwezig, het privacybeleid van die sites zorgvuldig te lezen.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring geldt voor alle online informatie die verzameld of gebruikt wordt door Massagerijswijk.nl. Massagerijswijk.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy verklaring. Bezoekt u daarom regelmatig onze privacy verklaring voor ons privacybeleid.